MEDIA

કિર્ગિઝ્સ્તાન ની 2 વર્ષની બાળકીની સર્જરી, 5 કલાક બાદ ગાલમાંથી 250 ગ્રામની ગાંઠ દૂર કરાઈ, માત્ર 100 લોહી ચઢાવવું પડ્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *